Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ยินดีต้อนรับค่ะ

ภาพกิจกรรม อบต.โป่งแดง

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next
แจกถังน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

อ่านเพิ่ม

แจกถังน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

อ่านเพิ่ม

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

แจกถังน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

อ่านเพิ่ม

แจกถังน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่ม

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

กิจกรรม5ส

อ่านเพิ่ม

กิจกรรม5ส

ศึกษาดูงานที่ไกรนอก สุโขทัย

อ่านเพิ่ม

ศึกษาดูงานที่ไกรนอก สุโขทัย

ปั่นจักรยานคล้องย่าม

อ่านเพิ่ม

ปั่นจักรยานคล้องย่าม

ปั่นจักรยานคล้องย่าม

อ่านเพิ่ม

ปั่นจักรยานคล้องย่าม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

อ่านเพิ่ม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่ม

มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ประชุมกับคณะกรรมการสปสช_โป่งแดง

อ่านเพิ่ม

ประชุมกับคณะกรรมการสปสช_โป่งแดง

ประชุมกับท้องถิ่นสัญจรครั้งที่ 3

อ่านเพิ่ม

ประชุมกับท้องถิ่นสัญจรครั้งที่ 3

รณรงค์พ่นยุงป้องกันไข้อเลือดออก

อ่านเพิ่ม

รณรงค์พ่นยุงป้องกันไข้อเลือดออก

ศัตรูพืชมันสัมปะหลัง

อ่านเพิ่ม

ศัตรูพืชมันสัมปะหลัง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

อ่านเพิ่ม

มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

กิจกรรมวันต้านบุหรี่

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมวันต้านบุหรี่

ช่วยเหลือผู้พิการ

อ่านเพิ่ม

ช่วยเหลือผู้พิการ

พิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่ม

พิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

ตรวจเยี่ยมผู้พิการในตำบลโป่งแดง

อ่านเพิ่ม

ตรวจเยี่ยมผู้พิการในตำบลโป่งแดง

โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ 2557

อ่านเพิ่ม

โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ 2557

โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชันจากวันแม่ถึงวันพ่อ

อ่านเพิ่ม

โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชัน…

มอบเงินอุดหนุนติดตั้งอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่ม

มอบเงินอุดหนุนติดตั้งอินเตอร์เน็ต

ปลูกป่า ณ บริเวณสำนักสงฆ์เขาตาหมื่น

อ่านเพิ่ม

ปลูกป่า ณ บริเวณสำนักสงฆ์เขาตาหมื่น

พิธีเปิดฝ่ายใต้ทรายแกนดินเหนียว บ้านตลุกแขม 

อ่านเพิ่ม

พิธีเปิดฝ่ายใต้ทรายแกนดินเหนียว บ้านตลุก…

ตรวจอ่างเก็บน้ำบ้านโพรงตะเข้

อ่านเพิ่ม

ตรวจอ่างเก็บน้ำบ้านโพรงตะเข้

พ่นหมอกควัน ป้องกันกำจัดยุงลาย

อ่านเพิ่ม

พ่นหมอกควัน ป้องกันกำจัดยุงลาย

รณรงค์ร่วมกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย

อ่านเพิ่ม

รณรงค์ร่วมกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย

สนับสนุนทุนประกอบการ

อ่านเพิ่ม

สนับสนุนทุนประกอบการ

ช่วยเหลือสร้างบ้าน ผู้ยากไร้ และพิการ

อ่านเพิ่ม

ช่วยเหลือสร้างบ้าน ผู้ยากไร้ และพิการ

เปิดศูนย์ดำรงธรรม

อ่านเพิ่ม

เปิดศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจวัดสายตา และบริการตัดแว่น

อ่านเพิ่ม

ตรวจวัดสายตา และบริการตัดแว่น

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

อ่านเพิ่ม

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

พิธีเปิดโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่นถนนไร้หลุมบ่อบ้านหนองนกปีกกา

อ่านเพิ่ม

พิธีเปิดโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่นถนนไร้หล…

โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้พิการตำบลโป่งแดง

อ่านเพิ่ม

โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้พิการตำบลโป่งแ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศที่02/58 ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่ม

ประกาศที่02/58 ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซี…

ประกาศที่01/58 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง

อ่านเพิ่ม

ประกาศที่01/58 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ…

ประกาศที่03/57 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก

อ่านเพิ่ม

ประกาศที่03/57 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ดูแ…

ประกาศที่02/57 งบแสดงฐานะทางการเงิน

อ่านเพิ่ม

ประกาศที่02/57 งบแสดงฐานะทางการเงิน

ประกาศที่01/57 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน

อ่านเพิ่ม

ประกาศที่01/57 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารส…